MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW WYJAŚNIA:

Zakupy na pokazach

 

W trudnych czasach pandemii łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na ofertę produktu lub usługi, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie, np. dzięki działaniu rzekomych leków czy urządzeń. Z ostrożnością podchodźmy do reklam i nie dajmy się nabrać, nawet jeśli naciągacze podszywają się pod lekarzy, ekspertów, renomowane instytuty badawcze czy osoby „uzdrowione”.

 

Na tego typu nieuczciwe praktyki i oszustwa narażeni są szczególnie starsi konsumenci. To do nich sprzedawcy dzwonią, odwiedzają w domu lub zapraszają na pokazy. Stosują często różne sztuczki i manipulacje: złudzenie wyjątkowej okazji, fałszywy dług wdzięczności, zwodnicze wzbudzanie sympatii, rzekome rabaty i gratisy oraz konieczność podjęcia decyzji „tu i teraz”.

 

Nie chcesz dać się oszukać i stracić pieniędzy? Oto jak się możesz ochronić:

  • Dokładnie sprawdzaj oferty zwłaszcza te pochodzące od nieznanych ci osób czy organizacji.

  • Nie wierz w szybki, pewny efekt bez ryzyka.

  • Nie ulegaj presji dokonania natychmiastowych zakupów.

  • Bądź czujny na oferty sprzedawców, którzy zachwalają Ci jakiś produkt lub urządzenie.

  • Uważaj, jeśli ktoś dzwoni do ciebie z ofertą to może być dobrze przygotowany manipulator.

  • Daj sobie czas na decyzję jeśli ktoś każe ci ją podjąć natychmiast, bo okazja się nie powtórzy, najprawdopodobniej chce cię oszukać.

  • Czytaj dokumenty, pytaj o zdanie lub opinię swoich znajomych lub najbliższych.

  • Jeśli podejrzewasz oszustwo, zgłoś sprawę policji.

 

Pamiętaj: zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa masz prawo do namysłu!

W terminie 14 dni od zawarcia umowy możesz od niej odstąpić.

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa to umowa zawarta:

- w miejscu, które nie jest lokalem danego przedsiębiorcy (np. w domu konsumenta, na prezentacji organizowanej w hotelu);

- w lokalu przedsiębiorstwa bezpośrednio po tym, jak nawiązano kontakt z konsumentem poza lokalem (np. zaproszenie z ulicy na pokaz w lokalu);

- podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy przedsiębiorca ma obowiązek podać w sposób jasny i zrozumiały m.in. :

- główne cechy świadczenia / opis produktu;

- swoje dane, w szczególności nazwa firmy, numer NIP, REGON, siedziba;

- adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;

- adres, pod którym konsument może składać reklamacje;

- łączą cenę świadczenia / produktu;

- procedurę rozpatrywania reklamacji;

- sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzór formularza odstąpienia od umowy;

- koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument;

- obowiązek zwrotu przedsiębiorcy uzasadnionych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy przy rozpoczęciu wykonywania usługi;

- wskazać wyjątki, w przypadku których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub w których konsument traci to prawo;

 

Konsument, który zawarł umowę na poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jest to tzw. prawo do namysłu.

 

Przedsiębiorca musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli konsument wybrał droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem dostawy. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

Przedsiębiorca powinien zwrócić płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy (czyli np. przesyłki do sprzedawcy). Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub odebrać osobiście.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny. Kupujący ma prawo sprawdzić rzecz w taki sam sposób, w jaki robiłby to w sklepie stacjonarnym. Ale nie może jej normalnie użytkować. W przeciwnym razie musi liczyć się z tym, że zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości towaru.

 

Szczegółowe informacje i opis przykładowych sytuacji można znaleźć na stronie internetowej

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  https://www.uokik.gov.pl/faq_umowy_zawierane_na_odleglosc.php

 

Porady dla mieszkańców Katowic:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Telefon: 32 25 93 846; 32 25 93 905

Korespondencję proszę kierować na adres:

40-098 Katowice; ul. Młyńska 4

Mail: mrk@katowice.eu

www.katowice.eu/mrk

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

15.02.2021