"Sportowy Uniwersytet Seniora" - to upowszechnianie i promowanie aktywności fizycznej oraz integracja społeczna osób starszych, mieszkańców Katowic.

 

Zajęcia skierowane są do osób po 60 roku życia - mieszkańców Katowic, celem zachęcanie do aktywności fizycznej dostosowanej do wieku i poziomu sprawności.

 

Aktywność fizyczna przeciwdziała regresowi motoryczności człowieka i łagodzi ciężar przykrego procesu starzenia się. Wśród licznych przeszkód, utrudniających ludziom starszym czynne uczestrnictwo w aktywności fizycznej.

 

Starość w świadomości społecznej jawi się jako spadek sił fizycznych i psychicznych, stan ułomności, zniedołężnienia i niezdolności do samodzielnego życia. Jednym z najważniejszych czynników umożliwiających tzw. "pomyślne starzenie się" jest regularna aktywność ruchowa. Według wytycznych ekspertów WHO, dotyczących propagowania aktywności fizycznej wśród osób starszych definiowana jest jako wszystkie czynności w życiu codziennym, związane z ruchem, włączając w to pracę, odpoczynek, ćwiczenia i uprawianie sportu.

 

 

Natężenie różnych form aktywności fizycznej musi być odpowiednio dobrane, aby nie wywoływało nadmiernego zmęczenia. Ludziom we wczesnym okresie starości zaleca się:

  • ćwiczenia ogólnorozwojowe,

  • koordynacyjne

  • lokomocyjne.

 

Powinny być one:

  • wszechstronne,

  • systematyczne,

  • ze stopniowanym wysiłkiem, 

  • dobrane zależnie od aktualnych możliwości i wydolności organizmu.

 

Systematyczne ćwiczenia fizyczne wywierają istotny wpływ na wydolność fizyczną, koordynację nerwowo – mięśniową, utrzymując, a nawet zwiększając sprawność wykonywanych ruchów, przydatnych i niezbędnych w codziennym życiu. 

O NAS

7

zdobytych

nagród

25

piłek

futbolowych

19

odbytych

obozów

36

członków

szkółki

5

dni w tygodniu

13

obiektów sportowych

28

prowadzących

10

atywności sportowych