©rene  2023

Zadanie współfinansowane

z budżetu Miasta Katowice

SPORTOWY

  UNIWERSYTET  
  SENIORA  

Basen

ul. Żelazna 1

Hala Kolejarz

ul. Alfreda 1

Uniwersytet Śląski

ul. Bankowa 12

ZSZSp6

ul. Rolna 22

= OBIEKTY =

Uniwersytet Śląski

ul. Jagiellońska 28

Basen

ul. Wczasowa 8