©rene  2023

Zadanie współfinansowane

z budżetu Miasta Katowice

SPORTOWY

  UNIWERSYTET  
  SENIORA  
Basen
ul. Żelazna 1
Hala Kolejarz
ul. Alfreda 1
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
ZSZSp6
ul. Rolna 22

= OBIEKTY =

Uniwersytet Śląski
ul. Jagiellońska 28
Basen
ul. Wczasowa 8