©rene 2023

Zadanie współfinansowane

z budżetu Miasta Katowice

SPORTOWY

  UNIWERSYTET  
  SENIORA  

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

= GRAFIK ZAJĘĆ  2023 =

edycja druga 2023