Ligota Panorama

Katowice, ul. Studencka 22

SP nr 58 im. M. Dąbrowskiej

Katowice, ul. Krzywoustego 11

Zajęcia

ZSO nr 3

Katowice, ul. Bolesława Chrobrego 4

Zajęcia

ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza

Katowice, ul. Goetla 2

Zajęcia

ZS nr 1 im. gen. J. Ziętka

Katowice, ul. Staszica 2

Zajęcia

Ligota Panorama

Katowice, ul. Studencka 22

Zajęcia

Sala Gimnastyczna

Katowice, ul. Jagiellońska 28

Zajęcia

Sala Gimnastyczna

Katowice, ul. Grażyńskiego 53

Zajęcia

Hala Kolejarz

Katowice, ul. Alfreda 1

Zajęcia

Basen

II L.O. im. M. Konopnickiej

Katowice, ul. Głowackiego 6

Zajęcia

Uniwestytet Śląski

Basen, ul. Bankowa 12

Zajęcia

Uniwersytet Śląski

Sala Dolna, ul. Bankowa 12

Zajęcia

Uniwersytet Śląski

Sala Górna, ul. Bankowa 12

Zajęcia

Uniwersytet Śląski

Sala Judo 102, ul. Bankowa 12

Obiekty Sportowe