SPORTOWY

  UNIWERSYTET  
  SENIORA  

= GRAFIK ZAJĘĆ =

PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK

Zadanie współfinansowane

z budżetu Miasta Katowice

©rene 2022