SPORTOWY

  UNIWERSYTET  
  SENIORA  

= GRAFIK ZAJĘĆ =

PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK

Zadanie współfinansowane

z budżetu Miasta Katowice

!!!! GRAFIK OBOWIĄZUJE OD 31 MAJA !!!!