SPORTOWY

  UNIWERSYTET  
  SENIORA  

= GRAFIK ZAJĘĆ =

PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK

Zadanie współfinansowane

z budżetu Miasta Katowice

OBOWIĄZUJE OD 7 LUTEGO 2022

©rene 2022

Drodzy Uczestnicy!

Dwie niezgłoszone nieobecności traktujemy

jako rezygnację z zajęć.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie nieobecności.